TECNUR neix l’any 2000, amb l’objectiu d’oferir un servei integral als seus clients: enginyeria i instal·lacions. L'abast de la seva activitat compren la redacció de projectes d'enginyeria, consultoria energètica, legalització d'activitats, assessorament tècnic, col·laboracions amb diferents despatxos d’arquitectura i realització d’instal·lacions claus en mà.

La combinació de l’equip humà, enginyers i tècnics instal·ladors, garanteix l’èxit de TECNUR en els seus projectes tant del sector industrial, hoteler, equipaments, municipal, residencial i d’assessorament a empreses.

El nostre àmbit d’actuació, fins a la data, ha estat Catalunya i Aragó; amb un currículum de projectes que ens dóna el prestigi professional necessari per continuar creixent i assolint noves fites de forma segura i ferma.

Sempre tenim present que l’eficiència energètica , és fonamental per a qualsevol negoci. La clau és en saber plantejar i executar en cada cas el procés energètic més eficient i amb la suficient visió de futur per a possibles canvis.

 

Especialistes en instal·lacions dels sectors:


Industrial

Administració

Hoteler

Instal·lacions de fluids a la indústria

Hidràulica de Centrals hidroelèctriques

Residencial de qualitat

Treballem en tots aquests àmbits

Urbanitzacions - Tecnur Instalacions i projectes d'enginyeria

Instal·lacions en urbanitzacions
Enllumenat - Tecnur

Enllumenat
Telecomunicacions - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

Telecomunicacions
Protecció contra incendis - Tecnur Instal·lacions i projecres d'enginyeria

Protecció contra incendis
Electricitat - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

Electricitat
Aigua - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

Aigua
Calefaccio i climatització - Tecnur Projectes d'enginyeria

Calefacció i climatització
Gas - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

Gas
Equips a pressió - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

Equips a pressió
IP03-Instal.lacions petrolíferes per a us propi - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

IP03 - Instal.lacions petrolíferes per a us propi
IP04 - Instal·lacions per a subministrament a vehicles - Tecnur Instal·lacions i projectes d'enginyeria

IP04 - Instal·lacions per a subministrament a vehicles