TECNUR neix l’any 2000,  amb l’objectiu d’oferir un servei integral als seus clients: enginyeria i instal·lacions.

L'abast de la seva activitat  compren la redacció de projectes d'enginyeria, consultoria energètica, legalització d'activitats, assessorament tècnic, col·laboracions amb diferents despatxos d’arquitectura i realització d’instal·lacions claus en mà.

La combinació de l’equip humà, enginyers  i  tècnics instal·ladors, amb un aval  de més de 40 anys d’experiència, garanteix l’èxit de TECNUR en els seus projectes tant del sector  industrial, hoteler, equipaments, municipal, residencial i d’assessorament a empreses.

El nostre àmbit d’actuació, fins a la data,  ha estat  Catalunya i Aragó; amb un currículum de projectes que ens dóna el prestigi professional  necessari  per continuar creixent i assolint noves fites de forma segura i ferma.

Sempre tenim  present que l’eficiència energètica , és fonamental per a qualsevol negoci. La clau és en saber plantejar i executar en cada cas el procés energètic  més eficient i amb la suficient visió de futur per a possibles canvis.

Albert Farràs i Balasch
Enginyer Industrial i Master en refrigeració i condicionament d'aire
 
Oficines Tecnur - situació