ENERGIES RENOVABLES

 
 • Solar tèrmica
 • Solar fotovoltaica
 • Biomassa
 • Geotèrmia
 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 
 • Auditories energètiques
 • Certificació energètica d'edificis
 

INSTAL·LACIONS

 
 • Electricitat
 • Aparells a pressió
 • Gas
 • Calefacció i climatització
 • Aigua
 • Protecció contra incendis
 • Petrolíferes
 • Telecomunicacions
 • Enllumenat
 • Urbanització - Instal·lacions
 

CONSTRUCCIÓ

 
 • Naus industrials
 • Piscines
 

LEGALITZACIÓ ACTIVITATS

En el  departament de projectes de TECNUR disposem de les més potents eines de càlcul i de simulació, cosa que ens permet optimitzar el disseny i dimensionat dels nostres projectes

Projectes d’instal·lacions d’energies renovables:
A més a més de la realització del projecte d’energies renovables tramitem als nostres clients els ajuts que estiguin vigents en cada moment.
Solar tèrmica –  Dissenyem els nostres projectes  simulant  hora a hora el funcionament anual de la instal·lació, la qual cosa  ens   permet  maximitzar l’eficiència en els nostres dissenys.
Biomassa -   TECNUR és una empresa amb molta experiència en el projecte i l’execució d’instal·lacions tèrmiques cosa que ens ha permès introduir-nos ràpidament en el camp de les instal·lacions de biomassa.
Geotèrmia – Projectem instal·lacions de climatització amb  geotèrmia  amb captadors verticals i horitzontals.
Aerotèrmica – TECNUR ha projectat i executat  diverses  instal·lacions de climatització amb aerotèrmica la qual cosa ens ha donat molta  experiència en aquest cam.Consultoria Energètica :
En aquest camp realitzem auditories a establiments industrials  i no industrials (institucionals, comercials, esportius) proposant mesures de millora de rendiment energètic, per a dur-les a terme utilitzem les millors pràctiques disponibles, en el camp industrial estan  recollides i desenvolupades dins del projecte EINSTEIN (Expert system for and INtelligent Supply of Thermal Energy in INdustry ).
Realitzem simulacions hora a hora del comportament tèrmic dels edificis, de la demanda energètica i la qualificació i certificació energètica  dels mateixos

Projectes d’instal·lacions:
Instal·lacions elèctriques en alta i baixa tensió
Instal·lacions de gas en alta i baixa pressió
Instal·lacions de calefacció i climatització per a tot tipus d’edificis
Instal·lacions de fluids a la industria (vapor -oli tèrmic -aire comprimit – protecció contra incendis)
Infraestructures comunes de telecomunicació
Instal·lacions en urbanització ( enllumenat públic, aigua, electricitat, gas, sanejament)
Emmagatzematge de productes químic i petrolífers
Homologació d’aparells únics a gas

Construcció :
Naus i estructures
Piscines

Legalització d’activitats :
Realitzem projectes per a obtenció de la llicència municipal per a tot tipus d’activitats