PROJECTES D'ENGINYERIA

 
 • Energies renovables
 • Eficiència energètica
 • Instal·lacions
 • Construcció
 • Legalització d'activitats
 

INSTAL·LACIONS

 
 • Solar tèrmica
 • Solar fotovoltaica
 • Biomassa
 • Geotèrmica
 • Aparells a pressió
 • Gas
 • Calefacció
 • Climatització i ventilació
 • Aigua
 • Protecció contra incendis
 • Petroliferes
 

TECNUR neix l’any 2000,  amb l’objectiu d’oferir un servei integral als seus clients : enginyeria e instal·lacions.
L'abast de la seva activitat  compren la redacció de projectes d'enginyeria, consultoria energètica, legalització d'activitats, assessorament tècnic, col·laboracions amb diferents despatxos d’arquitectura i realització d’instal·lacions claus en mà.
La combinació de l’equip humà, enginyers  i  tècnics instal·ladors, amb un aval  de més de 40 anys d’experiència, garanteix l’èxit de TECNUR en els seus projectes tant del sector  industrial, hoteler, equipaments, municipal, residencial i d’assessorament a empreses.

El nostre àmbit d’actuació, fins a la data,  ha estat  Catalunya i Aragó; amb un currículum de projectes que ens dóna el prestigi professional  necessari  per continuar creixent i assolint noves fites de forma segura i ferma.

Sempre tenim  present que l’eficiència energètica , és fonamental per a qualsevol negoci. La clau és en saber plantejar i executar en cada cas el procés energètic  més eficient i amb la suficient visió de futur per a possibles canvis.

Albert Farràs i Balasch
Enginyer Industrial i Master en refrigegeració i condicionament d'aire