SITUACIÓ DE TECNUR

 

C/ Joan Tous, 1, local

C.P. 25300 TARREGA (Lleida)

Tel. 973 501 702

Fax: 973 500 025