PROJECTES D'ENGINYERIA

 
 • Energies renovables
 • Eficiència energètica
 • Instal·lacions
 • Construcció
 • Legalització d'activitats
 

INSTAL·LACIONS

 
 • Solar tèrmica
 • Solar fotovoltaica
 • Biomassa
 • Geotèrmica
 • Aparells a pressió
 • Gas
 • Calefacció
 • Climatització i ventilació
 • Aigua
 • Protecció contra incendis
 • Petroliferes
 

La Certificació Energètica dels Edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE

La Certificació energètica mitjançant una etiqueta d'eficiència energètica assigna a cada edifici una Classe Energètica d'eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per als menys eficients. D'aquesta manera es podrà valorar i comparar l'eficiència energètica dels edificis.

Per poder determinar la classe a la qual pertany l’edifici o habitatge d’una manera rigorosa s’ha de fer una presa de dades “in situ” a l’immoble, per poder avaluar el tipus de tancaments, instal·lacions i demes característiques del mateix.

Es pot arribar a certificar un immoble sense realitzar cap presa de dades “in situ”, ja que les eines per certificar ho permeten, però llavors el resultat de la Certificació Energètica acostuma a donar una classe inferior a la que pot tenir l’immoble.