PROJECTES D'ENGINYERIA

 • Energies renovables
 • Eficiència energètica
 • Instal·lacions
 • Construcció
 • Legalització d'activitats

INSTAL·LACIONS

 
 • Solar tèrmica
 • Solar fotovoltaica
 • Biomassa
 • Geotèrmica
 • Aparells a pressió
 • Gas
 • Calefacció
 • Climatització i ventilació
 • Aigua
 • Protecció contra incendis
 • Petroliferes
 

TECNUR neix l’any 2000,  amb l’objectiu d’oferir un servei integral als seus clients : enginyeria e instal·lacions.
L'abast de la seva activitat  compren la redacció de projectes d'enginyeria, consultoria energètica, legalització d'activitats, assessorament tècnic, col·laboracions...

 

+ info